Anh nhìn em và thấy khuôn mặt của Angie máy hút bụi giá rẻ

Chúng tôi đi tối, tôi trên chiếc xe Jeep, Annie giữa một lũ trẻ vây quanh. Rồi đột bán máy phát điện nhiên chúng bán máy phát điện tôi đến gần nhau. Nàng đứng kia, như một cái bóng khi mờ khi tỏ.

Tôi bị mật tròi làm lóa mắt. Tôi cố mỏ mắt ra.

Tôi xuống xe và nghe Annie kêu to:
I Anh làm sao thế?

Tôi nhìn thấy khuôn mặt Angie. Tôi bó xe và tôi bắt đầu chạy như một thằng điên. Tôi vật luôn cả chìa khóa. Mắt đẫm lộ. tôi cứ chạy.

Lủ trẻ con chạy theo tôi.

Annie máy rửa xe giá rẻ CŨ11ÊÍ máy rửa xe giá rẻ chạy. Mọi người đều tưỏng tôi đùa. Cuối cùng Annie nắm được vai tôi:
– Anh làm sao thế?
Vối cái giọng nói lắp. tôi nói hết mọi sự, không xấu hố nữa. Đây là lúc phái tảm sự, phải tự thú:
– Anh phát điên. Anh thấy một mái tóc vàng giữa những mái tóc đen. Đó là đứa con của Angie. Anh nhìn em và thấy khuôn mặt của Angie. Phải cho anh vào một nhà thương kín hoặc giao anh cho một bác sì tâm thần.

– Không! máy hút bụi giá rẻ – Nàng bảo máy hút bụi giá rẻ .

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment