Điều này có thể được đảo ngược là tốt santak

Đầu tiên bạn phải tìm hiểu để đọc và hiểu thời gian không đều. Thời gian không đều sẽ có một số hàng đầu đó là lớn hơn bốn. Nó, Tuy nhiên, sẽ không chia hết cho 3. Một số ví dụ về các loại thời gian này bao gồm 5/8, 7/8 và 11/8 lần.

Cùng một quy tắc cơ bản mà bạn đã học được trong hợp chất bộ lưu điện ups thời gian cũng sẽ áp dụng bộ lưu điện ups ở đây.

Sự khác biệt chính là một số nhịp mỗi bar sẽ không bật ra như gọn gàng như họ làm cho thời gian đơn giản hoặc. Bạn có biết có một sự hiểu biết cơ bản của tất cả các loại ba chữ ký thời gian. Bạn đã sẵn sàng để chuyển sang cách ghi chú có thể được nhóm trong từng loại thời gian. Lần đầu santak tiên bạn phải biết là có rất santak ít các quy tắc phải được theo sau. Khi bạn nhóm ghi chú trong đơn giản thời gian bất kỳ mà ít hơn một nhịp nên được nhóm lại với nhau để tạo một. Một ví dụ về điều này trong thời gian 2 tháng 4, 3/4 hoặc 4/4 sẽ là nhóm các ghi chú thứ tám và XVI ghi chú để bằng. Nếu bạn đang ghi chú thứ tám trong nhóm hoặc 2/4 hoặc 3/4 thời gian và họ điền vào toàn bộ thanh sau đó bạn có thể. 4/4 giờ là một chút khác nhau Tuy nhiên.

Mỗi nửa thanh phải được tham gia một cách riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn có tám thứ tám ghi chú trong một quán bar, bạn có thể tham gia bốn lần đầu và bạn có thể tham gia.

Khi bạn tham gia ghi chép theo cách này nó được biết là beaming các ghi chú. Các quy tắc một số lưu ý khi beaming trong thời gian 4/4 là its okay để làm như vậy để các ghi chú đầu tiên và thứ. Một khi bạn bắt đầu nhóm ghi chú trong thời gian không thường xuyên, bạn sẽ tìm thấy rằng không có không có quy tắc. Mất thời gian 5/8 ví dụ, nó có thể được xếp ups online vào nhóm các ghi chú thứ hai cộng ups online với ba thứ tám ghi chú. Điều này có thể được đảo ngược là tốt. Bạn cũng có thể tìm thấy một lưu ý một nửa, theo sau là một lưu ý thứ tám hoặc một lưu ý thứ tám sau đó là một.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment