Nhưng giữ anh lại Công ty thì chắc chắn là tôi không cho may phat dien

Trước khi bắt em ngồi cạnh hồ bơi để quay phim, ông bảo: ông sẽ chứng minh rằng ngay từ đầu em đã là cội nguồn. Sanders mỏ rộng hai cánh tay như đê ôm cả hai đứa chúng tôi vào lòng:
– Cảm ơn cô về những lòi thú nhận đã được. Tôi hàm ơn cô biết bao nhiêu!. Sean Sanders trung thành, người tin cẩn suốt ba mươi năm nay, luật sư lỗi lạc, con người nổi danh, khiêm tôn, chưa vọ*. – Còn tôi? – Tôi hỏi.

Tôi sẽ làm gì?
– Anh sẽ được hưỏng niên kim từ năm ba tám tuổi. Khi anh tuyên bô từ bỏ toàn bộ chức vụ, anh sẽ đề nghị vói Hội đồng cấp cho anh mồi tháng một ngàn đôla.

Một ngàn đôla, cũng là một sô tiền khố
đẹp khi người ta chẳng động tay động chân vào viêc gì. Annie có thể làm việc; còn anh thì làm gì tùy ý trong nghề nghiệp của mình. Sao lại không làm? Muôn gia hạn cho cái green card xiêt. bao quý giá của anh, anh phải chứng minh rằng anh có việc làm.

Nhưng giữ anh lại Công ty may phat dien thì chắc chắn là tôi không cho may phat dien .

Anh máy rửa xe đã làm hư hỏng máy rửa xe sự nghiệp của anh rồi, Eric. Anh đã thiếu cái sơ đẳng về hiểu biết tâm lý. Anh đã quyết đoán cho rằng Angie là con người ích kỷ, một người đàn bà không tình cảm, không tâm hồn. Và anh đã coi tôi như là đức Chúa Trời. Lòng tin cậy của anh quả là đáng xúc động.

Anh đã phạm bao nhiêu sai lầm! Chê trách anh sẽ là bất công, vì anh chính máy hút bụi máy hút bụi là cái vận đỏ của tôi, do châu u gửi tói. Anh có nhiều đức tính tốt, nhưng từ chỗ đó mà toan chinh phục cả nưốc Mỹ thì. – Anh mang em theo vối anh chứ? – Annie hỏi. Đừng bỏ em.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment