Dàu xuống một vực thẳm đcn ngòm mức phí bảo hiểm xe ô tô

Ngay từ nhũng loạt đạn dầu, hàu hết xe cộ ỏ dầu và cuối đoàn quân đều trúng đạn và bốc cháy. Con đưòng bị chìm trong khói và lửa. Địch phản kích lại rất nhanh: Chi hai ba phút sau, đạn súng cối và rốc-két dội nhu mua lên mấy quả dồi.

Những chiếc xe tăng còn lại, quay dầu trưòn lên suòn đồi, theo sau là những lóp nguòi tay lãm lãm súng, luồn lách xông. Tiếng kèn dê ~~toe toe~~ chập chờn chìm nổi trong sóng âm thanh của tiếng súng. Báo cáo, bộ binh dịch còn cách trạn địa đại đội 3 hơn haitrăm mét Một chiến sĩ thông tin báo cáo. Địch phí bảo hiểm vật chất xe ô tô vào dúng tầm phí bảo hiểm vật chất xe ô tô cho dùng dạn ria. Gọi đại dội 2 bắn tại suòn ydm trọ.

Phong ra lộnh. Rỏ! Chiến sĩ thống tin nhộn và truycn dạt ngay mộnh lộnh. Phong thoáng thấy một lùm cây mức phí bảo hiểm xe ô tô ỏ sườn mức phí bảo hiểm xe ô tô dồi thẳng hưỏng sò chi huy tiểu đoàn trông ra dang dộng dậy.

Anh phát hiện ra một chiếc xc tăng dịch dang lách qua những mô dá hò lên.

Anh nói như hct vào máy bộ đàm:Dại dội một dâu, tiôu diệt ngay chiếc xc tăng ỏ huóng ba hai ngay trôn suôn dồiNhững. Chiếc xc tăng gàn như bị hất ngược xuống và bốc cháy. Phong reo lên:Khá lám!Anh vua dứt lòi thì một chùm rốc-kct của dịch nổ ngay bcn cạnh sỏ chi huy. Phong cảm thấy nhu mình bị ai tung lcn cao và cắm dàu xuống một vực thẳm đcn ngòm. Trạm y tế tiền phương sổ bao hiem tnds xe oto hai, bao hiem tnds xe oto nằm ỏ dưói chân núi Bạch Hổ.

Trạm dặt trong một ngỏi dinh bằng gỗ lọp lá gồi. Truốc sân đình mỏi dựng thôm mấy chiếc lán bàng trc nứa. Quanh dinh những cíìy da, cây xoài trùm bóng mát cả một vùng, tạo cho khu dinh thôm vẻ âm u huyồn bí. Bấc sĩ Phúc dứng bôn bàn mổ đã gần bốn tiếng dỏng hồ.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment