Trức khi xây sửa nhà các bạn lên đàu đất của ngôi nhà dọc theo cốt của móng   sua chua nha ha noi (móng băng chân vịt). Trước khi thi công, Chúng ta lên phó bỏ những mảnh tường có trên nhà để ngôi nhà các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất   sua chua nha ha noi nhiều, Nó có thể làm giảm đi những vấn đề mang tính chất nguy hiểm cho gia đình. nhưng nếu như cá bạn đang cảm thấy sàn nhà đó nó quá xấu và không thể sử dụng được nữa thì cac bạn lên đập bỏ rồi mới tiến hành sửa chữa.

Đó cũng là những cách mà các bạn có thể rễ dàng làm nhất, nhưng khi sua nha ha noi các bạn đã tham gia sửa chữa thì các bạn lên chú ý những mức móng cũ để nó làm sao ăn được vào với nhau. nhưng các bạn lên làm sao cho móng sua nha ha noi ngôi nhà tốt nhất. lên sử dụng bê tông với chất lượng cao hơn.

Ngôi nhà đó cũng đã được làm đến nay cũng ngoài 10 năm, Những mốc Dịch vụ sơn nhà  móng mới được làm của ngôi nhà chưa chịu bị lún nhưng nay nó đã phải chịu thêm măt sàn, Nhưng các bạn không muốn cho móng cũ của Dịch vụ sơn nhà  các bạn không bị ảnh hưởng nữa, thì nhà của các bạn phải được làm trên một chỗ nào đó có đất tốt (không lún), và những điều đấy sẽ làm  cho trần nha các bạn chịu tác động và thế nó cũng sẽ bị nứt.

Read More →
Replies: 0 / Share: