gắng chuyên gia thảm Đức và Hoa Kỳ mercedes c200 và c250

Tất cả cho biết thêm để điều này – nếu bạn đang tìm kiếm cơ sở xe tốt nhất có sẵn ở Bắc Mỹ ngày hôm nay cho. Chạy và duy trì một xe Mercedes cổ điển 1971 300 SEL 6,3 lít

6,3 lít soái hạm Mercedes saloons bây giờ đang trở nên ngày. Tôi cá nhân bây giờ trong nguồn chính khó khăn để xác định vị trí các mặt hàng thông qua mạng internet và nhiều phụ. Tuy nhiên tất nhiên đôi khi bạn phải có được thực hiện hoặc thực hiện bản thân một số mặt hàng. Gần đây, mercedes c200 và c250 tôi cần thiết một phần của lót, khó khăn ban sao và bọt mà mercedes c200 và c250 không được nhìn thấy dưới bảng gần lái. Sau nhiều nỗ lực để xác định vị trí một phần tôi có thể không chỉ nhận được một mảnh trong tình trạng tốt. Tôi cuối cùng đã thực hiện một phần mới bản thân mình sau khi vị cùng loại, bóng râm và độ dày của sợi /cardboard.

Tôi sau đó cắt ra một bảng mới cứng sao lưu, và lỗ đục lỗ đúng kích thước lỗ trong các sợi/tông trước sơn với.

Bọt trên mặt sau của panelling này tỏ ra rất khó khăn để có được trong cùng một màu sắc (màu xám ánh sáng) và. Tôi cuối cùng đã tìm thấy một mảnh từ một nhà cung cấp trực tuyến bọt mà tôi sau đó đã cắt theo kích thước, và. Tôi định hình và hoàn thành nó theo phần gốc. Tất cả các nỗ lực này cho một phần của panelling hình khó khăn mà không ai thực sự nó không quan trọng là để giữ. Nếu tôi đã đi đến một tông đơ nó đã có rất nghi ngờ rằng họ sẽ đã dành giờ xác định vị trí các bọt và. Tôi đã có rất nhiều rắc rối nhận được cùng một thảm chính xác mặc dù cố gắng chuyên gia thảm Đức và Hoa Kỳ.

Các mẫu tôi đã gửi qua cho tôi chỉ cần như ban đầu cọc hoặc gốc unfaded màu. Cuối cùng tôi sẽ đi xuống con đường chết thảm quay lại màu sắc ban đầu của họ, như cọc và điều kiện của các. Trong trường hợp của tôi là chỉ rằng mặt trời đã phai mờ chúng trong một số 40 năm. Sau khi một số nghiên cứu và sử dụng kiến thức của tôi của thuốc nhuộm, có nên mua xe mercedes c250 chết các thảm là có nên mua xe mercedes c250 không khó khăn một công. Đôi khi trước tôi mua một số bọt đen mỏng nhưng khá dày đặc từ một cửa hàng trực tuyến nghệ thuật ở Mỹ, như.

Tôi sử dụng này như hai đoạn vuông mà ngăn so sánh mercedes c200 và c250 nắp nóng dưới đập đã mòn đi so sánh mercedes c200 và c250 . Giống như rất nhiều các phục hồi/bảo trì thích hợp, bạn cần phải kiên nhẫn, và phải được chuẩn bị để nhìn.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment